Capitea realizuje wypłaty wierzycielom Getback w ramach układu restrukturyzacyjnego

Paulina Pietkiewicz Abris

Capitea, spółka zajmująca się windykacją wierzytelności, zakończyła wypłatę pozostałej części szóstej raty układowej. Kwota wyniosła około 40,2 miliony złotych, a przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli zostały zrealizowane w marcu bieżącego roku.

Jak podkreślił Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, spółka od początku realizacji układu wypłaciła już niezabezpieczonym wierzycielom kwotę 104 milionów złotych, a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych. To zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji.

Capitea jest obecnie w trakcie realizacji prawomocnego układu przyjętego głosami 96% wierzycieli i zatwierdzonego przez dwuinstancyjny sąd w 2020 roku. W ramach układu grupa ma do 2028 roku spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Jak zaznaczył prezes Capitea, Radosław Barczyński, z końcem 2022 roku spółka rozliczyła całość wierzytelności zabezpieczonych, a jako zarząd wynegocjowali umorzenia na ponad 200 milionów złotych. Obecnie do spłaty pozostają jedynie raty układowe w kwocie około 500 milionów złotych.

Rata układowa nr 7 płatna jest do końca września 2023 roku, a spółka ma już na to zabezpieczone środki. Kolejne wypłaty do 10 tysięcy wierzycieli planowane są po wakacjach.

Obsługa układu Capitea opiera się na dwóch głównych źródłach gotówki. Pierwszym jest działalność windykacyjna z posiadanych portfeli wierzytelności, a drugim kwoty uzyskane z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback.

Jak podkreśliła Paulina Pietkiewicz (Abris), członek zarządu Capitea, spółka jest obecnie w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z nią ugody, uzyskano kilka wyroków prawomocnych, a z niektórymi prowadzi się mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej.

Mimo tego, Capitea wciąż utrzymuje, że wypłaty dla obligatariuszy Getback będą miały miejsce zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji. Firma nie zamierza też rezygnować z dochodzenia swoich roszczeń przed sądami, co może pozytywnie wpłynąć na jej sytuację finansową.

Należy jednak zauważyć, że sytuacja Capitea nie jest w pełni stabilna. Jak przyznał sam Radosław Barczyński, spowolnienie tempa postępowań sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń jest związane z pandemią COVID-19. W tej sytuacji, nie jest pewne, jak długo jeszcze Capitea będzie musiała walczyć o swoje zobowiązania.

Capitea kontynuuje spłatę swojego zadłużenia zgodnie z Planem Restrukturyzacji. Wypłaty dla obligatariuszy Getback są realizowane zgodnie z założeniami planu, a firma regularnie wypłaca także pozostałe raty układowe. Jednocześnie, Capitea jest w trudnej sytuacji z powodu spowolnienia tempa postępowań sądowych, co może mieć wpływ na jej sytuację finansową w przyszłości.